Oferta

Ze względu na jednostkowy charakter każdej usługi ceny ustalane są indywidualnie. Sprawna realizacja zlecenia jest dla nas priorytetowa, dlatego przy każdej z usług znajdziesz zadeklarowany czas wykonania, którego nie przekroczymy. Zapoznaj się z naszą ofertą:

 • mapa do celów projektowych
  – czas wykonania: 2 tygodnie bez ustalania granic, 4 tygodnie z ustalaniem granic (interesuję Cię cena? Skontaktuj się z nami),
 • inwentaryzacja budynku i zagospodarowania działki
  – czas wykonania: 2 tygodnie,
 • wytyczenie fundamentów pod budowę budynku
  – czas wykonania: 1 dzien,
 • inne tyczenia
  – czas wykonania: 2 dni,
 • podział działki
  – czas wykonania: 4 tygodnie,
 • rozgraniczenie
  – czas wykonania: 6 tygodni,
 • ustalenie granic
  – czas wykonania: 2 tygodnie,
 • sporządzenie dokumentacji do założenia Księgi Wieczystej (wykaz synchronizacyjny)
  – czas wykonania: 2 tygodnie,
 • inwentaryzacja przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu
  – czas wykonania: 2 tygodnie,
 • przygotowanie wniosku do wydania decyzji o warunkach zabudowy
  – czas wykonania: 2 tygodnie,

Działamy głównie na terenie 4 powiatów

Poznaj proces związany z wykonaniem pracy geodezyjnej

 1. Zlecenie pracy geodezyjnej – ustalenie zakresu pracy ze zleceniodawcą.
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej do właściwego terytorialnie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 3. Odbiór materiałów do wykonywanej pracy z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – po wcześniejszym zapłaceniu rachunku.
 4. Pomiar w terenie – często poprzedzony listownym powiadomieniem zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (np. właściciele sąsiedniej działki) – niektóre rodzaje prac nie wymagają pomiaru w terenie lub zawiadamiania stron.
 5. Na podstawie wykonanych pomiarów terenowych wykonanie stosownych obliczeń umożliwiających wykonanie operatu geodezyjnego.
 6. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej (operat geodezyjny) z wykonanej pracy i przekazanie go do zaklauzulowania (kontroli technicznej i odbioru) do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 7. Po pozytywnej kontroli operatu i zapłaceniu kolejnego rachunku odbiór dokumentów dla Zleceniodawcy – zazwyczaj kopie map, wykazów synchronizacyjnych itd. z pieczątką Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 8. Przekazanie dokumentów przeznaczonych dla Zleceniodawcy z wykonanej pracy geodezyjnej wraz z odbiorem należności za wykonaną pracę.